αποδοκιμάζω


αποδοκιμάζω
αποδοκιμάζω, αποδοκίμασα βλ. πίν. 35

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀποδοκιμάζω — reject on scrutiny pres subj act 1st sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres ind act 1st sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres subj act 1st sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αποδοκιμάζω — (AM ἀποδοκιμάζω) δεν εγκρίνω κάτι, το απορρίπτω μετά από έλεγχο νεοελλ. 1. κατακρίνω, ψέγω 2. εκφράζω έντονα την απαρέσκεια μου για κάτι («ο κόσμος αποδοκίμασε τον φονιά») αρχ. μσν. δοκιμάζω. [ΕΤΥΜΟΛ. < απο + δοκιμάζω Το απλό ρ. δοκιμάζω (< …   Dictionary of Greek

  • αποδοκιμάζω — [аподокимазо] р. не одобрять, отвергать …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • αποδοκιμάζω — ασα, άστηκα, ασμένος 1. δε δέχομαι, δεν εγκρίνω: Η διεθνής κοινή γνώμη αποδοκίμασε τις ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο. 2. με φωνές ή άλλες ζωηρές εκδηλώσεις δείχνω την έντονη αντίθεσή μου σε κάτι ή κάποιον: Ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος έξω …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀποδοκιμάζῃ — ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres subj mp 2nd sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres ind mp 2nd sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres subj act 3rd sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres subj mp 2nd sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres ind mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποδοκιμαζομένων — ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres part mp fem gen pl ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres part mp masc/neut gen pl ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres part mp fem gen pl ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποδοκιμαζόμενον — ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres part mp masc acc sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres part mp neut nom/voc/acc sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres part mp masc acc sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποδοκιμαζόντων — ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres part act masc/neut gen pl ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres imperat act 3rd pl ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres part act masc/neut gen pl ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποδοκιμασθέντα — ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny aor part pass masc acc sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποδοκιμάζει — ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres ind mp 2nd sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres ind act 3rd sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres ind mp 2nd sg ἀποδοκιμάζω reject on scrutiny pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)